Minikraan TE HUUR  Sloopwerk ARUM minigraver huren Friesland   Leeuwarden Franeker Bolsward Harlingen Arum Sneek Workum Koudum Stiens Berlikum Menaldum Dokkum Lemmer Heerenveen Gorredijk Drachten  graafmachine verhuur kraanverhuur doosan hovenier sloopwerk aannemer nieuwbouw verbouw aanbouw waadhoeke sudwestfryslan graafwerk 

Wommels Winsum (Frl) Tzum Lollum Witmarsum Kimswerd Achlum Hitzum Wons Makkum Exmorra Schettens Nijland Easterein Edens Oosterlitens Mantgum Scharnegoutum Itens

Rien Baard Wiuwerd Sexbierum Oosterbierum Peins Ried Dronrijp Tzummarum Mindertsga St-Anneparochie Westhoek Firdgum Herbaaium Folsgare Blauwhuis Tjerkwerd Ysbrechtum

Tirns Hartwerd Burgwerd Hichtum Parraga Balk Heeg Woudsend Hempens Hijlaard Gemeente Waadhoeke sudwestFryslan Fryskemarren  Techum 

Te huur minigraver 78 cm breed kan door deuren en steegjes . Sloophamer  & graafbakken  , tuin leeg halen , binnen sloopwerk o.a beton vloer / breekwerk . 0625343214  

 Gerben Greidanus , Arum  www.oudbouw-handel.nl 

 

 

 

Resultaten 1 - 1 van 1

Minikraan huren Friesland

Minikraan huren Friesland

Minikraan huren Friesland

Copyright © 2022 Oudbouw-handel.nl. All Rights Reserved.